Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival

February 7, 2018  Editor: Yang Lu
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group dance during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group dance during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group dance during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group dance during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group dance during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]
Girls of Miao Ethnic Group Celebrate Lusheng Festival
Girls of Miao ethnic group show silver headwear decorations during a Lusheng Festival in Fanyang Village, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Feb. 6, 2018. [Xinhua/Huang Xiaohai]

 

(Source: Xinhua)

Related stories

Comments